Klubové dění


Se zármutkem oznamujeme, že naše řady nečekaně opustila členka klubu chovatelů jezevčíků, MVDr. Jolana Smolová, majitelka chovatelské stanice drsnosrstých miniaturních jezevčíků Ergens Morávia. Čest její památce.


Výbor Klubu chovatelů jezevčíků ČR s hlubokým zármutkem oznamuje svým členům, že nás po těžké nemoci opustil pan Jozef Bajčík, dlouholetý člen, laskavý člověk, vynikající kynolog, rozhodčí z výkonu, nositel zlatého odznaku KCHJ a dalších kynologických ocenění, majitel chovatelské stanice Kinetik, která se věnovala chovu drsnosrstých standardních jezevčíků. 


S hlubokou úctou se klaníme jeho památce.Výbor Klubu chovatelů jezevčíků ČR s hlubokým zármutkem oznamuje svým členům, že naše řady opustil po dlouhé nemoci MVDr. Josef Jansa. Významná osobnost klubu, dlouholetý člen výboru klubu, kdy působil jako hlavní poradce chovu. Rozhodčí z exteriéru a z výkonu loveckých psů, majitel chovatelské stanice z Erbenky, která se dlouhodobě věnovala chovu hladkosrstých standardních jezevčíků a dala mnoho vynikajících pracovních a exteriérových psů.
Čest jeho památce. 


Se zármutkem oznamujeme členům KCHJ, že na sklonku roku 2016 zesnul bývalý člen a dlouholetý chovatel MVDr. Ladislav Svatoš. Ladislav Svatoš byl majitelem chovatelské stanice SPEKTRUM. Z jeho chovatelské stanice pochází mimo jiné i chovní psi Dark Cloud Spektrum a Greit Chance Spektrum - oba dva významně zasáhli do chovu hladkosrstých miniaturních jezevčíků u nás. Děkujeme!
Čest jeho památce.


Se zármutkem oznamujeme, že naše řady navždy opustil člen klubu chovatelů jezevčíků, jihomoravské pobočky, pan Ing. Jiří Kalášek. Jirka stál u prvních výstavních úspěchů známého hlaďáka Árona od Hájkovy lípy. V posledních letech jej sice provázel borderteriér, ale členem KCHJ zůstal a na výstavě v Brně nás jezevčíkáře přišel vždy alespoň pozdravit. Věnujte mu proto prosím tichou vzpomínku.

Čest jeho památce.