Klubová výstava Konopiště 2021

Termín 20.06.2021 - Konopiště

  • Klubová výstava se zadávání titulu KV 2021, včetně výběru do chovu

Rozhodčí

  • Dlouhosrstí miniaturní - MVDr. Ing. Veronika Chrpová, Ph.D.
  • Drsnosrstí a dlouhosrstí standardní - Marcela Fidrichová (SK)
  • Hladkosrstí standardní - Ing. Martin Böhm
  • Hladkosrstí miniaturní a drsnosrstí miniaturní - Mgr. Lenka Burešová

    Komise pro výběr do chovu: Hana Spalová, Chodilová Markéta Bc., MVDr. Jaroslav Švec, Jan Coufal, Lenka Fairaislová

    (KCHJ ČR si vyhrazuje právo na změny rozhodčích, případně přerozdělení dle přihlášek po uzávěrce)