Archiv dokumentů pro chov

Tato stránka vznikla 22.5.2023 na základě usnesení výboru KCHJ ČR ze dne 21.5.2023. Splnění úkolu bylo potvrzeno na následující schůzi výboru KCHJ ČR dne 25.8.2024.

Správou obsahu je pověřena Hlavní poradkyně chovu.