Chovné podmínky

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

Jedincům, kteří mají razítko KANDIDÁT CHOVU před 01. 01. 2021 (mají pro uchovnění splněnou výstavu a výběr do chovu), bude toto uznáno i po změně chovných podmínek. Nemusí znovu na klubovou výstavu, ani když jimi absolvovaná výstava před výběrem do chovu nebyla klubová. Další podmínky (zkoušky, případně další výstavy) dle aktuálně platného zápisního řádu KCHJ.

Normální ráz - psi i feny

 • Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na klubové nebo speciální výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu.

 • Zkoušky: Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v "Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR", na které se zkouší disciplína "hlasitost na stopě živé zvěře". + norování (ZN nebo Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách nebo kontaktní norování v zahraničí).
 • Hlasitost na stopě živé zvěře nejméně známka 3. 
 • Bezkontaktní norování - zkouška nováčků: ochota k práci minimální známka 3, hlasitost minimální známka 2.
 • Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách - obstál. Při kontaktních zkouškách v norování v zahraničí jakákoli cena.

            dále:

 • Úplný chrup 
 • Hmotnost: Psi do 9,50 kg, feny do 9,00 kg. 
 • Obvod hrudníku ve věku min. 15 měsíců: Psi nad 37-do 47cm, feny nad 35-do 45cm.
 • Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců. 

Obvod hrudníku se měří při výběru do chovu, po dovršení 15. měsíců věku mezi nejvyšším bodem kohoutku a nejnižším bodem hrudníku s mírným přitáhnutím metru. Tak jak je popsáno v platném FCI standardu č. 148, publikovaného 7.11.2019.

Trpasličí a králičí ráz - psi i feny

  Dle volby majitele buď

  A) 

  • Výstavní ocenění:  výborná nebo velmi dobrá na klubové nebo speciální výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu.

  • Zkoušky: Jakákoli úspěšně absolvovaná zkouška nebo soutěž uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v "Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR", popřípadě jakékoliv úspěšné absolvovaná zkouška či soutěž z norování v zahraničí.
  • B)
  • Výstavní ocenění: 3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ ve věku minimálně 15 měsíců zapsané v průkazu původu. Z toho minimálně 2x ocenění výborná, min. 2 ocenění musí být získané na výstavě pořádané KCHJ ČR.
  • Zkoušky: Pracovní zkouška není vyžadována.

                                                                                                            dále:

 • Mohou chybět nejvýše dva zuby pouze z kategorie P1, M3.
 • Obvod hrudníku ve věku minimálně 15 měsíců: králičí psi nad 27 - do 32 cm, feny nad 25 - do 30 cm, trpasličí - psi nad 32 - do 37 cm, feny nad 30 do 35 cm.
 • Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců. 

Obvod hrudníku se měří při výběru do chovu, po dovršení 15. měsíců věku mezi nejvyšším bodem kohoutku a nejnižším bodem hrudníku s mírným přitáhnutím metru. Tak jak je popsáno v platném FCI standardu č. 148, publikovaného 7.11.2019.