Objednání genetických testů

Jedincům, kteří před datem 8. 5. 2024 splnili všechny, do té doby platné, chovné podmínky, budou tyto uznány a potvrzeny. Takto splněné chovné podmínky je možné potvrdit do 1. 8. 2024. Po tomto datu již jedinec bude muset splnit nové chovné podmínky.

Chovné podmínky platné od 8.5.2024


Normální ráz - psi i feny

 • Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na klubové nebo speciální výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu.

 • Zkoušky: Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v "Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR", na které se zkouší disciplína "hlasitost na stopě živé zvěře". + norování (ZN nebo Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách nebo kontaktní norování v zahraničí).
 • Hlasitost na stopě živé zvěře nejméně známka 3. 
 • Bezkontaktní norování - zkouška nováčků: ochota k práci minimální známka 3, hlasitost minimální známka 2.
 • Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách - obstál. Při kontaktních zkouškách v norování v zahraničí jakákoli cena.

            dále:

 • Úplný chrup 
 • Hmotnost: Psi do 9,50 kg, feny do 9,00 kg. 
 • Obvod hrudníku ve věku min. 15 měsíců: Psi nad 37-do 47cm, feny nad 35-do 45cm.
 • Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců. 
 • NOVĚ !!! Stanovený DNA profil. Týká se všech plemen. Doporučený je dle ISAG 2020, vyhovující je dle ISAG 2006. 
 • Doložit genetický test na merle gen. Test musí z důvodu vyloučení tohoto genu doložit pouze jedinec, který sám není zapsán jako merle a jeho rodič je ve zbarvení merle. 
 • Doložit genetické testy uvedené jako povinné pro daný ráz. 
 • Drsnosrstý standardní - OI (Osteogenesis Imperfecta) + Cord2-PRA
 • Hladkosrstý standardní - zdravotní test není vyžadován
 • Dlouhosrstý standardní - zdravotní test není vyžadován
 • NÁVOD NA GENETICKÉ TESTY - ZDE
 • Platné jsou pouze genetické profily nebo testy z laboratoří akreditovaných dle normy ISO/IEC 17025. Při odběru vzorku musí být prokazatelně ověřena identita jedince veterinárním lékařem, pověřeným 2 pracovníkem výše uvedené laboratoře nebo osobou pověřenou KCHJ ČR, například při odběru na akci KCHJ ČR. 

 • Jedinec, který je přenašečem (N/P = přenašeč mutace) jakéhokoliv dědičného defektu, smí být spojen pouze s jedincem, který je v daném znaku čistý (N/N = normální genotyp). Jedinec s výsledkem postižený (P/P = mutovaný genotyp), smí být spojen pouze s jedincem, který je v daném znaku čistý (N/N = normální genotyp). Je na zvážení chovatele, zda postiženého (P/P = mutovaný genotyp) jedince použít v chovu. Spojením s čistým (N/N = normální genotyp) jedincem nebudou štěňata postižená, ale všechna budou dědičný defekt přenášet (N/P = přenašeč mutace). 


Trpasličí a králičí ráz - psi i feny

  Dle volby majitele buď
  A) 

 • Výstavní ocenění:  výborná nebo velmi dobrá na klubové nebo speciální výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu.
 • Zkoušky: Jakákoli úspěšně absolvovaná zkouška nebo soutěž uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v "Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR", popřípadě jakékoliv úspěšné absolvovaná zkouška či soutěž z norování v zahraničí.
 • B)
 • Výstavní ocenění: 3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním čekatelství CAC nebo na klubové nebo speciální výstavě ve věku minimálně 15 měsíců zapsané v průkazu původu. Z toho minimálně 2x ocenění výborná, min. 2 ocenění musí být získané na výstavě pořádané KCHJ ČR.
 • Zkoušky: Pracovní zkouška není vyžadována.

            dále:

 • Mohou chybět nejvýše dva zuby pouze z kategorie P1, M3.
 • Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců. 
 • NOVĚ !!! Stanovený DNA profil. Týká se všech plemen. Doporučený je dle ISAG 2020, vyhovující je dle ISAG 2006.
 • Doložit genetický test na merle gen. Test musí z důvodu vyloučení tohoto genu doložit pouze jedinec, který sám není zapsán jako merle a jeho rodič je ve zbarvení merle.
 • Doložit genetické testy uvedené jako povinné pro daný ráz.
 • Drsnosrstý trpasličí/králičí - Cord2-PRA
 • Hladkosrstý trpasličí/králičí  - zdravotní test není vyžadován
 • Dlouhosrstý trpasličí/králičí  - Cord1-PRA
 • NÁVOD NA GENETCKÉ TESTY - ZDE
 • Platné jsou pouze genetické profily nebo testy z laboratoří akreditovaných dle normy ISO/IEC 17025. Při odběru vzorku musí být prokazatelně ověřena identita jedince veterinárním lékařem, pověřeným 2 pracovníkem výše uvedené laboratoře nebo osobou pověřenou KCHJ ČR, například při odběru na akci KCHJ ČR. 

 • Jedinec, který je přenašečem (N/P = přenašeč mutace) jakéhokoliv dědičného defektu, smí být spojen pouze s jedincem, který je v daném znaku čistý (N/N = normální genotyp). Jedinec s výsledkem postižený (P/P = mutovaný genotyp), smí být spojen pouze s jedincem, který je v daném znaku čistý (N/N = normální genotyp). Je na zvážení chovatele, zda postiženého (P/P = mutovaný genotyp) jedince použít v chovu. Spojením s čistým (N/N = normální genotyp) jedincem nebudou štěňata postižená, ale všechna budou dědičný defekt přenášet (N/P = přenašeč mutace).