Zahraničí

Základní přehled zahraničních zkoušek

SHOJ - Skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov

SD - Skúšky duričov - naše HZ

FS - Farbiarské skúšky -  naše BZ

BL - Skúšky v brlohárení (norování)

MSBL - Mezinárodní skúšky v brlohárení

MFV - Memoriál Františka Vysloužila (norování)

LS - Lesné skúšky, naše LZ

FSD - Farbiarské skúšky duričov, naše BZH


SchwPoR(20/40) - Schweißprüfung ohne Richterbegleitung, dosled bez doprovodu rozhodčích na 20/40 hodinové stopě, Zkušební řád (CZ)                                                        

SFK - Schussfestigkeitsprüfung, zkouška chování po výstřelu

SP - Spurlautprüfung, hlasitost na stopě zajíce, Zkušební řád (CZ)

BHP1-3 - Begleithundeprüfung, zkouška doprovodného psa

BHP- G - G znamená vše dohromady, protože je možnost zúčastnit se i dílčí zkoušky 1-3

KSchlH - Kaninchenschleppe/Herausziehen, zkouška králičích jezevčíků v králičí noře

Int.Vp - Internationale Vielseitigkeitsprüfung, mezinárodní všestranná zkouška

WaS - Waldsuche, nahánění v lese, nahánění a vyhledávání  zvěře

Vp - Vielseitigkeitsprüfung, všestranná zkouška, (disciplíny jsou podobné jako u našich LZ)

SchwhKF - Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte mit Fährtenschuh,  dosled na šlapané stopě

SchwhN - Schweißarbeit auf natürlicher Wundfährte, skutečný dosled v přírodě

SchwhK40 - Erschwerte Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte, 40-ti hodinová barva

SchwhK - Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte, barvářská zkouška   

BhN - Bodenjagd in Jagdrevieren an Natur und Kunstbauen Beobachtungstafeln, kontaktní norování v na lišku, jezevce, psíka mývalovitého a mývala jak na přírodních tak uměle založených norách                                                                     Wa.T. - Wassertest, přinesení kachny z vody

Vp.o.Sp - Vielseitigkeitsprüfung, všestranná zkouška na které se nezkouší hlasitost (Sp), ale psi musejí mít předem absolvovaný Sp)

StiJ - Stöbern im Jagdbetrieb, práce psa při skutečné naháňce na černou zvěř (podobně jako první den našich zkoušek HZ)

St - Stöberprüfung, zkouška z nahánění zvěře (disciplíny jako na naší ZVVZ) 

BhFK95 - Eignungsbewertung für die Bodenjagd, bezkontaktní norování

SP - Spurlautprüfung, hlasitost na stopě zajíce, Zkušební řád (CZ)

VGP - Int.Vollgebrauchsprüfung, mezinárodní všestranná zkouška

APoE - Anlagenprüfungen, zkouška z lovecké upotřebitelnosti na povrchu

BSS - Bundessiegersuche, vrcholná barvářská soutěž

Schf - Schussfestigkeitsprüfung, chování po výstřelu, 

WA - Wasserarbeitsprüfung, přinesení kachny

APuE  - Anlagenprüfung unter Erde, zkouška z lovecké upotřebitelnosti pod zemí 

MRV - Műkotorék munka, kontaktní norování

SH - Vaddisznós munka, kontaktní práce na obůrce na černou zvěř

KV - Könnyített Vércsapa, barva