Zkoušky a soutěže dle ZŘ FCI


Internationale Vollgebrauchsprüfung (InterVGP) für dachshunde   Prüfungsordnung der FCI                                                                            Mezinárodní zkouška všestranné (plné) upotřebitelnosti pro jezevčíky 

Arbeit auf der Schweissfährte (Mit dieser Arbeit ist zwingend zu beginnen), práce na barvě, tím zkouška začíná                       Gehorsam, poslušnost (vodění, odložení, chování na stanovišti)                                       Stöbernnahánění (vytrvalost nahánění, chování při nahánění)                                                   Wasserarbeit, vodní práce (přinesení kachny)     Arbeit unter der Erde, norování


Internationale Bauprüfung am Kanin (InterKanin) für Zwerg und Kaninchen Dachshund Prüfungsordnung der FCI                                                                   Mezinárodní norování na králíka pro trpasličí a králičí jezevčíky (InterKanin)

Kaninchenschleppe/Herausziehen (KSchlH), králičí vlečka s vytažením králíka z nory                                                                                                 Gehorsam, poslušnost                                                                                      Kaninchensprengen/Natur (KSpN),               vyhánění králíků z přírodních nor


Internationale Bauprüfung am Fuchs (InterBau) für Erdhunde Prüfungsordnung der FCI                                                                                                            Mezinárodní norování na lišku v umělé noře, (InterBau)


Arbeit unter der Erde am Fuchs im Kunstbau mit kontakt,                                            kontaktní norování na lišku v umělé noře


Internationale vielseitigkeitsprüfung (InterVp) für Dachshunde Prüfungsordnung der FCI                                                                                                              Mezinárodní všestranná soutěž pro jezevčíky, (InterVp)

Arbeit auf der Schweissfährte (Mit dieser Arbeit ist zwingend zu beginnen),                               práce na barvě, tím se začíná

Gehorsam, poslušnost

Stöbern, nahánění

Spurlautprüfung,  hlasitost na stopě 


Grosser Preis der Erdhunde (GPE) Prüfungsordnung der FCI                  Velká cena norníků, (GPE)


Arbeit auf der Schweissfährte,  práce na barvě     

Gehorsam, poslušnost     

Arbeit unter der Erde, norování           

Waldsuche, hledání v lese ( prohledání čtverce)