Upozornění chov

05.05.2021

Vysvětlení platnosti výstav pro uchovnění Jezevčíků - PDF

05.01.2021

Jedincům, kteří mají razítko KANDIDÁT CHOVU před 01. 01. 2021 (mají pro uchovnění splněnou výstavu a výběr do chovu), bude toto uznáno i po změně chovných podmínek. Nemusí znovu na klubovou výstavu, ani když jimi absolvovaná výstava před výběrem do chovu nebyla klubová. Další podmínky (zkoušky, případně další výstavy) dle aktuálně platného zápisního řádu KCHJ.

6.8.2020

Souhlas se zápisem štěňat na chovatelskou stanici - ČMKJ

Tento formulář je nutné vyplnit v případě, že je vrh odchován na cizí chovatelskou stanici.

3.7.2020

Vzhledem k narůstání počtu inzerátů o prodeji štěňat jezevčíků s PP vydaným kluby IHR nebo UCI, vydáváme následující varování :

Štěňata jezevčíků s průkazem původu vydaným kluby IHR nebo UCI, nejsou FCI, ČMKU, ČMMJ a z hlediska zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

považováni za čistokrevné jedince a nelze po nich zapisovat štěňata do plemenné knihy ČMKJ. Jedinci s tímto rodokmenem nebudou připuštěni

na výstavy pořádané FCI, ČMKU nebo Klubem chovatelů jezevčíků. Dále se dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti nemohou stát

lovecky upotřebitelnými psy a nebudou připuštěni na zkoušky lovecké upotřebitelnosti či soutěže se zadáváním titulů CACIT a CACT.

Pro KCHJ ČR i naše zastřešující organizace ČMKU a FCI, jsou jezevčíci s průkazem IHR, UCI na stejné úrovni, jako jezevčíci bez PP.


01.04.2018

Informace k hlášení chovu na KV

zde

03.11.2017

Upozornění z Plemenné knihy pro chovatele

Od 1.11.2017 nebude Plemenná kniha ČMKJ dávat automaticky razítko OI - frei do PP štěňat po "čistých rodičích", pokud nebude doložena paternita potomka s rodiči.

Směrnice ČMKJ 2017

1.11.2017

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.); Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

29.10.2017

Upozornění pro chovatele - hlavně pro ty začínající

Žádáme všechny hlavně začínající chovatele, aby se dopředu seznámili se Zápisním řádem KCHJ ČR, případně si aspoň nastudovali Pokyny k chovné feně, které dostáváte při uchovnění od poradce chovu. Množí se nám teď případy, že chovatelé kryjí fenu před vyřízením chovnosti na Plemenné knize. Nestačí mít splněné chovné podmínky razítkem od poradce chovu. Fenu můžete nakrýt až po vyřízení chovnosti na Plemenné knize ČMKJ. Pokud to vyřizujete na poslední chvíli a fena vám už hárá, vždy se domluvte s pracovnicí Plemenné knihy na tom, aby vám vyhověla a vyřídila chovnost.

Dále upozorňuji chovatele, že v případě hlášení vrhu na Plemenné knize a vydání zápisových čísel musí chovatel dodržet Zápisní řád KCHJ. Nejprve požádat formulářem Přihláška k zápisu vrhu o vydání zápisových/tetovacích čísel a poté až ve stanovené lhůtě, ne dříve než v 6 .týdnech věku štěňat, tyto nechat označit tetováním nebo čipováním. Hlavně chovatelé, kteří chtějí štěňata jen očipovat to často pletou a štěňata očipují bez vydaných zápisových čísel a ještě klidně štěňata mladší 6.týdnů. To už není jen porušení Zápisního řádu, ale i týrání zvířat a je s podivem, že to provede veterinář.