Zdraví    

Vážení majitelé a chovatelé jezevčíků, paní doktorka Kosinová-Paušová, kterou si možná budete pamatovat, pokud jste byli na její přednášce o problémech s páteří jezevčíků na Konopišti, pro Vás připravila malý dotazník ohledně páteří Vašich psích kamarádů. Prosí o vyplnění a poctivé odpovědi. Počet jezevčích pacientů, ošetřených na Veterinární klinice Jaggy v Brně stoupl za posledních 10 let dvojnásobně. Jde sice jen o jedno pracoviště ale i z jiných míst od veterinářů slýchám, že mají na operačním stole stále více jezevčíků a stále v mladším věku. Paní doktorka se tedy pokouší nějakým způsobem zmonitorovat, jak na tom naše populace je se zdravím v oblasti páteře. Nemusíte mít obavy, dotazník zasíláte přímo paní doktorce a údaje budou použity pro vytvoření statistiky, jak na tom obecně plemeno jezevčík je. Vyplněný dotazník posílejte do 31.12.2023 na mailovou adresu: pausova.neuro@gmail.com nebo poštou na kliniku: Vetino Jaggy Brno, MVDr. Tereza Kosinová Paušová, Komárovská 5, 61700 Brno