VÝCVIK

Přehled pracovních titulů

CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, podle platných zkušebních řádů zařazených do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok zveřejněných na stránkách ČMKU 

res. CACT - může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži uvedené v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 2. místě a získali známku nejméně velmi dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen.

C.I.T. - Mezinárodní šampion práce. Získali pes dva CACITy udělené na FCI schválených loveckých zkouškách, od dvou různých rozhodčích v jedné nebo několika zemích. Tyto dva CACITy musí být spojené s dvěma prvními cenami. 

C.I.B.T. - Mezinárodní šampion krásy a práce -  Všichni psi , kteří  splní podmínky pro oba šampionáty (tj. jsou-li držiteli C.I.B.a C.I.T) ZN - Zkoušky nováčků, bezkontaktní norování na lišku

ZV - Zkoušky vloh, pes není lovecky upotřebitelný

BZ - Barvářské zkoušky

BZH - Barvářské zkoušky honičů

LZ - Lesní zkoušky

HZ - Honičské zkoušky