GDPR

V současné době platí v České republice zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Od 25.5.2018 platí směrnice evropské komise GDPR o ochraně osobních údajů. Náš klub se stávající situaci přizpůsobil a splnil existující podmínky tohoto předpisu. 

Co z toho plyne pro nás, jako členy klubu:

1. Na klubovém webu najdete článek "ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ČLENŮ KCHJ ČR", kde je stručně popsáno, jak a jaké osobní údaje klub zpracovává a jaká jsou naše práva vzhledem k jejich zpracování. 

2. POKUD CHCETE, ABY U VAŠICH PSŮ BYLO V DATABÁZI, SEZNAMU CHOVNÝCH PSŮ A ROČENCE UVEDENO VAŠE JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE, MUSÍTE VYPLNIT A VLASTNORUČNĚ PODEPSANÝ ODESLAT PŘÍSLUŠNÉMU PORADCI CHOVU POŠTOU "SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ U NÍŽE UVEDENÝCH PSŮ". Ze zákona je nutný fyzický podpis, nikoliv například naskenovaný dokument! Na jednom papírovém dokumentu samozřejmě můžete uvést několik psů ve vašem vlastnictví. 

3. Nové jsou i ostatní formuláře, jejichž součástí je povinný souhlas a poučení o zpracování osobních údajů: 

• "SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ U NÍŽE UVEDENÝCH PSŮ A FEN" - pdf , doc

• "CHOVNÁ KARTA KCHJ ČR" pro uchovňované psy - pdf , doc

• "KRYCÍ LIST" - pdf , doc

• "HLÁŠENÍ VRHU" - pdf , doc

• "PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU VRHU ŠTĚŇAT" - pdf , doc

• "PŘIHLÁŠKA k" pracovním zkouškám a soutěžím - pdf , doc

• "Univerzální P Ř I H L Á Š K A na Klubovou / Speciální výstavu jezevčíků" -  pdf , doc

• "ČLENSKÁ PŘIHLAŠKA"  - pdf , doc

Pokud nepoužijete tyto nové formuláře se souhlasem, nebude možné vašeho psa nebo fenu uchovnit, nebudete přijati na výstavu nebo soutěž! 

4. V katalogu z výstav nebude u psů zveřejněno jméno chovatele

5. Nejpozději na přelomu roku budou v databázi psů odstraněny kontaktní adresy u psů, k nimž nedojde souhlas. 

I nadále bude výbor pracovat na aktualizaci interních předpisů a smluv, aby byly v souladu s novými zákony a přepisy. O všech podstatných změnách vás budeme informovat jak v našem časopise Jezevčík, tak i zde na webových stránkách.