Oprava Zpravodaje Jezevčík 2024

Vážení členové Klubu chovatelů jezevčíků,
V aktuálním čísle zpravodaje došlo díky mému pochybení k tiskové chybě. Omylem nebyly otištěny dva příspěvky. Zpráva IT referenta a článek o klubové výstavě na Konopišti. Články budou zveřejněny na webu.

Autorům Bc. Markétě Chodilové a Ing. Jaroslavu Horskému se ještě jednou velice omlouvám.

Kateřina Klocová, tisková referentka KCHJ ČR

VÍKEND S JEZEVČÍKEM - Bc. Markéta Chodilová

Zpráva člena výboru 2020–2024 - Ing. Jaroslav Horský